Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Telefón: 0904 220 181 email: smolkask@gmail.com
Naša ambulancia poskytuje nasledovné služby:
Služby
Spirometrické vyšetrenia a pulzoximetrické vyšetrenia Bronchodilatačné testy Spiroergometrické vyšetrenia Vyšetrenie histaminovej intolerancie Oxygenotherapia - liečbu kyslíkom Alergologické vyšetrenia RTG, Tomografické ,CT hrudníka, PET/ CT tomografické vyšetrenia Inhalácie bronchodilatanciami a expektoranciami Meranie saturácie kyslíka  a  frekvencie pulzu Digitálne meranie TK a monitorovanie Meranie CO vo výdychu fajčiara Návrhy na liečenie do kúpeľov a Tatranských liečební Sérologické vyšetrenie chlamýdii,mykoplazmy vírusov a kvasinkovej infekcie Test kontroly astmy Vyšetrenie zápalových markerov, vitaminu D,onkomarkerov a alpha 1 antitripsínu 6 minutový test chôdze s následným meraním saturácie kyslíka Jednorázové rýchle zisťovanie FEV1 a FEV6 úsilného výdychu s monitorovaním Prístroj na správny nácvik inhalačnej techniky V   pneumologickej   ordinácii   poskytujeme   aj   nad-štandardné   služby,   služby   konzultantov   v   odbore imunológia, alergológia a kardiológia. Informujte sa priamo v ambulancii, telefonicky alebo e-mailom.
Poskytujeme aj nadštandardné služby Služby konzultantov v odbore imunológia, alergológia a kardiológia.  Informujte sa priamo v ambulancii, telefonicky alebo e-mailom
Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Naša ambulancia poskytuje nasledovné služby:
Služby
Spirometrické        vyšetrenia        a        pulzoximetrické vyšetrenia Bronchodilatačné testy Spiroergometrické vyšetrenia Vyšetrenie histaminovej intolerancie Oxygenotherapia - liečbu kyslíkom Alergologické vyšetrenia RTG,      Tomografické      ,CT      hrudníka,      PET/      CT tomografické vyšetrenia Inhalácie bronchodilatanciami a expektoranciami Meranie saturácie kyslíka  a  frekvencie pulzu Digitálne meranie TK a monitorovanie Meranie CO vo výdychu fajčiara Návrhy     na     liečenie     do     kúpeľov     a     Tatranských liečební Sérologické        vyšetrenie        chlamýdii,mykoplazmy vírusov a kvasinkovej infekcie Test kontroly astmy Vyšetrenie        zápalových        markerov,        vitaminu D,onkomarkerov a alpha 1 antitripsínu 6    minutový    test    chôdze    s    následným    meraním saturácie kyslíka Jednorázové     rýchle     zisťovanie     FEV1     a     FEV6 úsilného výdychu s monitorovaním Prístroj na správny nácvik inhalačnej techniky V      pneumologickej      ordinácii      poskytujeme      aj      nad- štandardné     služby,     služby     konzultantov     v     odbore imunológia,     alergológia     a     kardiológia.     Informujte     sa priamo v ambulancii, telefonicky alebo e-mailom.