Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Telefón: 0904 220 181 email: smolkask@gmail.com
Pondelok: 7:30 - 14:00; 14:00 - 15:00 objednaní pacienti Utorok: 7:30 - 15:00;   15:00 - 16:00 objednaní pacienti      Streda: 7:30 - 13:00;  13:00 - 14:00 administratíva         Štvrtok: 11:00 - 15:00;      Piatok: 7:30 - 13:00.
Ordinačné hodiny
Prosíme pacientov aby rešpektovali právo na obednú prestávku. Objednaní pacienti sú na konkretne výkony a špecialne vyšetrenia ordinované lekárom. Poskytujeme    možnosť    objednania    na    vyšetrenie    prostredníctvom    telefónu    a    e-mailom. Návštevnú službu vykonávame u pacientov s DDOT a na objednanie.
Vždy sledujte informácie o zmenách ordinačných hodín v “Dôležitých oznamoch”
Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Ordinačné hodiny
Prosíme     pacientov     aby     rešpektovali     právo     na obednú prestávku. Objednaní    pacienti    sú    na    konkretne    výkony    a špecialne vyšetrenia ordinované lekárom. Poskytujeme    možnosť    objednania    na    vyšetrenie prostredníctvom    telefónu    a    e-mailom.    Návštevnú službu    vykonávame    u    pacientov    s    DDOT    a    na objednanie.
Pondelok: 7:30 - 14:00; 14:00 - 15:00 objednaný pacienty Utorok: 7:30 - 15:00; 15:00 - 16:00 objednaný pacienty      Streda: 7:30 - 13:00;  13:00 - 14:00 administratíva         Štvrtok: 11:00 - 15:00;      Piatok: 7:30 - 13:00.