Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Telefón: 0904 220 181 email: smolkask@gmail.com
Chronický kašeľ Kašeľ,   ktorý   trvá   tri   týždne   a   viac   a   nevymizne   spontánne   ani   po   symptomatickej   liečbe,   treba   doriešiť   s príslušným odborným lekárom. Alergický kašeľ Kašeľ    spôsobený    inhalačnou    alergiou,    napr.    na    peľ,    roztoče,    plesne,    srsť    zvierat,    môže    byť    i počiatočným   prejavom   bronchiálnej   astmy.   Alergickí   pacienti   reagujú   kašľom   i   na   fyzikálne   podnety   - chlad, chemikálie, cigaretový dym, čpavok, spray a niektoré lieky a potraviny. Syndróm dráždivého kašľa Suchý   kašeľ   bez   vykašliavania.   U   alergikov   môže   byť   prvým   príznakom   začínajúcej   astmy   bronchiale. Syndróm   zatekania   s   HDC   a   prínosových   dutín   je   charakterizovaný   dráždivým   kašľom   a   v   neskorších štádiách i s vykašliavaním hlienu. Liečba je nutná odborníkom. Zápaly priedušiek Akútny   zápal   priedušiek   je   najčastejší   pri   infekcii,   môže   byť   vírusový,   bakteriálny   a   tiež   môže   byť spôsobený   fyzikálnymi   podnetmi   -   popáleniny,   chemické   podnety.   Trvá   do   3   týždňov.   Chronický   zápal priedušiek trvajúci viac ako 3 týždne si vyžaduje starostlivosť lekára. Zápal pľúc Zápalový proces pľúcneho tkaniva najčastejšie vyvolaný infekciou. Prejavy: teplota, kašeľ s vykašliavaním, bolesť na hrudníku a dýchavica. Chrípka Akútne   vírusové   ochorenie   s   celkovými   prejavmi   -   vysoké   teploty,   bolesti   svalov   a   kĺbov,   slabosť   a malátnosť.   Chrípka   môže   byť   komplikovaná   zápalom   pľúc,   zápalom   priedušiek   a   prínosových   dutín. Prevenciou je očkovanie. Astma bronchiale Chronický   zápal   dýchacích   ciest,   prejavujúci   sa   kašľom,   hvízdaním   na   prieduškách,   dýchavicou   s pískaním   na   hrudníku.   Prejavy   bývajú   zhoršené   v   noci   a   nad   ránom.   Ide   o   stiahnutie   dýchacích   ciest, opuch   sliznice   a   tvorbu   hlienu.   Astma   môže   byť   vyvolaná   spúšťačmi   ako   je   inhalačná   alergia,   chlad, fyzická námaha, fajčenie, lieky a potraviny. Tuberkulóza Špecifický   infekčný   zápal   postihujúci   pľúca,   lymfatické   uzliny   a   iné   orgány.   Prenáša   sa   kvapôčkovou infekciou.    Postihuje    pacientov    s    oslabeným    imunitným    systémom    a    sociálne    slabšie    skupiny. Prameňom nákazy je chorý človek. Sarkoidóza Chronické   systémové   ochorenie   s   tvorbou   granulomatózneho   zápalu   neznámeho   pôvodu.   Postihuje vnútrohrudné uzliny, pľúca a iné orgány. Bronchiektázie Rozšírenie   koncových   dýchacích   ciest   a   ich   vyplnenie   zápalovým   hlienom,   ktorý   je   trvalým   zdrojom infekcie.    Je    to    chronické    ochorenie,    vyžaduje    komplexnú    liečbu    a    trvalé    užívanie    liekov    na vykašliavanie. Rakovina pľúc Zhubné   ochorenie   pľúc   prejavujúce   sa   kašľom   s   vykašliavaním   hlienu   s   prímesou   krvi,   chradnutie, dýchavica, bolesti na hrudníku a horúčka. Liečba si vyžaduje komplexnú starostlivosť. Chlamýdiové infekcie Chronické    ochorenie    spôsobené    atypickými    baktériami.    Môže    spôsobovať    ochorenia    dýchacieho, pohlavného   a   močového   systému.   Klinické   prejavy   sú   mierne   a   atypické   pri   dokázaní   infekcie.   Liečba   je potrebná až 6 týždňov. Intersticiálne pľúcne choroby Pri    tomto    ochorení    zvýšená    tvorba    väziva    nahrádza    funkčné    tkanivo    pľúc.    Ochorenie    vyžaduje intenzívnu   a   komplexnú   starostlivosť,   v   pokročilých   štádiách   dochádza   k   fibróze   pľúc   a   do   úvahy prichádza transplantácia pľúc. Embólia pľúc Akútne   upchatie   pľúcnych   ciev   krvnou   zrazeninou,   tukom,   vzduchom   a   plodovou   vodou.   Prejavy:   náhla bolesť na hrudníku, kašeľ, dýchavica a pokles tlaku. Liečba musí byť neodkladná. Zástava dychu počas spánku Súbor   príznakov   zapríčinených   častými   stavmi   zástavy   dýchania   minimálne   na   10   sekúnd   a   z   toho vyplývajúci pokles kyslíka v organizme počas spánku. Najčastejšie sa prejavuje chrápaním. Chronická obštrukčná choroba pľúc Skupina   ochorení   so   spoločnou   črtou   trvalej   obštrukcie   -   zúženia   dýchacích   ciest.   Klinicky   sa   prejavuje ako chronická obštrukčná bronchitída a emphyzém pľúc.
Diagnózy
Diagnostické prístroje Ordinácia je vybavená modernými diagnostickými prístrojmi, ktoré napomáhajú presnému a včasnému určeniu príčin respiračných ťažkostí a ochorení.
V ambulancii sú spirometrické prístroje, inhalátor, koncentrátor kyslíka - prístroj na určenie množstva CO vo výdychu pacienta, používaný najmä pri odvykacej liečbe fajčiarov.
Pneumológia - Smolka, s. r. o., MUDr. Dušan Smolka, MPH.
Chronický kašeľ Kašeľ,   ktorý   trvá   tri   týždne   a   viac   a   nevymizne   spontánne ani   po   symptomatickej   liečbe,   treba   doriešiť   s   príslušným odborným lekárom. Alergický kašeľ Kašeľ     spôsobený     inhalačnou     alergiou,     napr.     na     peľ, roztoče,    plesne,    srsť    zvierat,    môže    byť    i    počiatočným prejavom    bronchiálnej    astmy.    Alergickí    pacienti    reagujú kašľom     i     na     fyzikálne     podnety     -     chlad,     chemikálie, cigaretový dym, čpavok, spray a niektoré lieky a potraviny. Syndróm dráždivého kašľa Suchý    kašeľ    bez    vykašliavania.    U    alergikov    môže    byť prvým   príznakom   začínajúcej   astmy   bronchiale.   Syndróm zatekania   s   HDC   a   prínosových   dutín   je   charakterizovaný dráždivým      kašľom      a      v      neskorších      štádiách      i      s vykašliavaním hlienu. Liečba je nutná odborníkom. Zápaly priedušiek Akútny   zápal   priedušiek   je   najčastejší   pri   infekcii,   môže   byť vírusový,     bakteriálny     a     tiež     môže     byť     spôsobený fyzikálnymi   podnetmi   -   popáleniny,   chemické   podnety.   Trvá do   3   týždňov.   Chronický   zápal   priedušiek   trvajúci   viac   ako 3 týždne si vyžaduje starostlivosť lekára. Zápal pľúc Zápalový   proces   pľúcneho   tkaniva   najčastejšie   vyvolaný infekciou. Prejavy:   teplota,   kašeľ   s   vykašliavaním,   bolesť   na   hrudníku a dýchavica. Chrípka Akútne   vírusové   ochorenie   s   celkovými   prejavmi   -   vysoké teploty,    bolesti    svalov    a    kĺbov,    slabosť    a    malátnosť. Chrípka   môže   byť   komplikovaná   zápalom   pľúc,   zápalom priedušiek a prínosových dutín. Prevenciou je očkovanie. Astma bronchiale Chronický   zápal   dýchacích   ciest,   prejavujúci   sa   kašľom, hvízdaním    na    prieduškách,    dýchavicou    s    pískaním    na hrudníku.   Prejavy   bývajú   zhoršené   v   noci   a   nad   ránom.   Ide o    stiahnutie    dýchacích    ciest,    opuch    sliznice    a    tvorbu hlienu.    Astma    môže    byť    vyvolaná    spúšťačmi    ako    je inhalačná   alergia,   chlad,   fyzická   námaha,   fajčenie,   lieky   a potraviny. Tuberkulóza Špecifický    infekčný    zápal    postihujúci    pľúca,    lymfatické uzliny   a   iné   orgány.   Prenáša   sa   kvapôčkovou   infekciou. Postihuje   pacientov   s   oslabeným   imunitným   systémom   a sociálne    slabšie    skupiny.    Prameňom    nákazy    je    chorý človek. Sarkoidóza Chronické         systémové         ochorenie         s         tvorbou granulomatózneho   zápalu   neznámeho   pôvodu.   Postihuje vnútrohrudné uzliny, pľúca a iné orgány. Bronchiektázie Rozšírenie    koncových    dýchacích    ciest    a    ich    vyplnenie zápalovým   hlienom,   ktorý   je   trvalým   zdrojom   infekcie.   Je   to chronické   ochorenie,   vyžaduje   komplexnú   liečbu   a   trvalé užívanie liekov na vykašliavanie. Rakovina pľúc Zhubné     ochorenie     pľúc     prejavujúce     sa     kašľom     s vykašliavaním      hlienu      s      prímesou      krvi,      chradnutie, dýchavica,    bolesti    na    hrudníku    a    horúčka.    Liečba    si vyžaduje komplexnú starostlivosť. Chlamýdiové infekcie Chronické    ochorenie    spôsobené    atypickými    baktériami. Môže    spôsobovať    ochorenia    dýchacieho,    pohlavného    a močového   systému.   Klinické   prejavy   sú   mierne   a   atypické pri dokázaní infekcie. Liečba je potrebná až 6 týždňov. Intersticiálne pľúcne choroby Pri     tomto     ochorení     zvýšená     tvorba     väziva     nahrádza funkčné    tkanivo    pľúc.    Ochorenie    vyžaduje    intenzívnu    a komplexnú   starostlivosť,   v   pokročilých   štádiách   dochádza k fibróze pľúc a do úvahy prichádza transplantácia pľúc. Embólia pľúc Akútne   upchatie   pľúcnych   ciev   krvnou   zrazeninou,   tukom, vzduchom    a    plodovou    vodou.    Prejavy:    náhla    bolesť    na hrudníku,   kašeľ,   dýchavica   a   pokles   tlaku.   Liečba   musí   byť neodkladná. Zástava dychu počas spánku Súbor    príznakov    zapríčinených    častými    stavmi    zástavy dýchania   minimálne   na   10   sekúnd   a   z   toho   vyplývajúci pokles   kyslíka   v   organizme   počas   spánku.   Najčastejšie   sa prejavuje chrápaním. Chronická obštrukčná choroba pľúc Skupina   ochorení   so   spoločnou   črtou   trvalej   obštrukcie   - zúženia     dýchacích     ciest.     Klinicky     sa     prejavuje     ako chronická obštrukčná bronchitída a emphyzém pľúc.
Diagnózy