(c) 2017. Mgr. Samuel Smolka. Všetky práva vyhradené pre spoločnosť Pneumológia - Smolka, s. r. o.
Naša ambulancia poskytuje nasledovné služby:

 • Spirometrické vyšetrenia a pulzoximetrické vyšetrenia
 • Bronchodilatačné testy
 • Spiroergometrické vyšetrenia
 • Vyšetrenie histaminovej intolerancie
 • Oxygenotherapia - liečbu kyslíkom
 • Alergologické vyšetrenia
 • RTG, Tomografické ,CT hrudníka, PET/ CT tomografické vyšetrenia
 • Inhalácie bronchodilatanciami a expektoranciami
 • Meranie saturácie kyslíka  a  frekvencie pulzu
 • Digitálne meranie TK a monitorovanie
 • Meranie CO vo výdychu fajčiara
 • Návrhy na liečenie do kúpeľov a Tatranských liečební
 • Sérologické vyšetrenie chlamýdii,mykoplazmy vírusov a kvasinkovej infekcie
 • Test kontroly astmy
 • Vyšetrenie zápalových markerov, vitaminu D,onkomarkerov a alpha 1 antitripsínu
 • 6 minutový test chôdze s následným meraním saturácie kyslíka
 • Jednorázové rýchle zisťovanie FEV1 a FEV6 úsilného výdychu s monitorovaním
 • Prístroj na správny nácvik inhalačnej techniky

V pneumologickej ordinácii poskytujeme aj nadštandardné služby, služby konzultantov v odbore imunológia, alergológia a kardiológia. Informujte sa priamo v ambulancii, telefonicky alebo e-mailom.